4ο πανελλήνιο συνέδριο

 

ελληνικής οικολογικής εταιρείας ελληνικής βοτανικής εταιρείας ελληνικής ζωολογικής εταιρείας ελληνικής φυκολογικής εταιρείας

 

"Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην οικολογία"

  Βόλος, 9 ως 12 Οκτωβρίου 2008

 Κεντρική σελίδα
Ανακοινώσεις
Οργάνωση
Πρόγραμμα
Σημαντικές ημερομηνίες
Εγγραφή
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Οδηγίες

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την 15 Ιουλίου 2008.

Οι συγγραφείς που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει να είναι σύνεδροι (να έχουν πληρώσει το δικαίωμα συμμετοχής τους στο Συνέδριο).

Συμπληρώστε τις φόρμες η στείλτε το κείμενο ως συνημμένο, φροντίζοντας το κείμενο της περίληψης να είναι 200-300 λέξεις.

Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει μικρή εισαγωγή, τον σκοπό, το υλικό και την μέθοδο που ακολουθήθηκε καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι συγγραφείς. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους.

Ο ομιλητής θα ειδοποιηθεί μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2008 για την συνεδρία που θα παρουσιάσει την εργασία του. Σημειώνεται ότι για να περιληφθεί μία εργασία στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου, η εγγραφή θα πρέπει να έχει φθάσει στην Γραμματεία του Συνεδρίου έως  το τέλος Ιουνίου 2008.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Πριν την 5/7/08

Μετά την 5/7/08

Τακτικά μέλη των Εταιρειών, ΔΕΠ

40 ευρώ

60 ευρώ

Άλλοι συμμετέχοντες με εισήγηση

35 ευρώ

50 ευρώ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές,

10 ευρώ

15 ευρώ

Συμμετοχή χωρίς εισήγηση

5

7

Φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ  

ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

- Συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου
- Βεβαίωση παρακολούθησης του Συνεδρίου
- Φάκελος με πληροφοριακό υλικό του Συνεδρίου
- Τόμος με τις Περιλήψεις των Ανακοινώσεων
- Τα Πρακτικά του Συνεδρίου (όταν δημοσιευτούν)
- Αναψυκτικά - καφέδες στα διαλείμματα του Συνεδρίου

*Οι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου χωρίς έξοδα εγγραφής.  

Διαδικασία Εγγραφής  

1.      ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής ή εκτυπώνετε το έντυπο εγγραφής και το στέλνετε με φαξ στο νούμερο  με την ένδειξη  « για εγγραφή στο συνέδριο 4ο Συνέδριο ΕΟΕ»  μέχρι τις 5 Ιουλίου.  Πέρα από αυτήν την ημερομηνία οι εγγραφές θα γίνονται μόνο στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

2.      ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

  • H κατάθεση των εξόδων εγγραφής γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς 5222-034400-238 ( IBAN GR02-0172-2220-0052-2203-4400-238).
  • Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο μπορεί να σταλεί και στην διεύθυνση αλληλογραφίας με ταχυδρομική η με προσωπική επιταγή στο όνομα του προέδρου της τοπικής οργανωτικής επιτροπής και υπεύθυνου οργάνωσης Παρασκευόπουλου Στέφανου.

  • Η φωτοτυπία του παραστατικού κατάθεσης θα σταλεί στο fax 24210-74630,74712. Στη φωτοτυπία κάτω από το παραστατικό θα πρέπει να γράψετε με κεφαλαία γράμματα: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Τηλέφωνο, Fax, ποσό και ημερομηνία κατάθεσης.

  Φροντίστε να αποσταλεί πρώτα η εγγραφή σας με e-mail, η fax.

Σε περίπτωση μη δυνατότητας αποστολής fax, ταχυδρομήστε το έντυπο εγγραφής και τη φωτοτυπία του παραστατικού κατάθεσης στη διεύθυνση:  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Π.Τ.Ε.Α., Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21, ΒΟΛΟΣ

Σημείωση

Το κόστος συμμετοχής καθορίζεται από την ημερομηνία πληρωμής κι όχι από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής ή την  αποστολή του εντύπου εγγραφής.

 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX, ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΩ E-MAIL

ΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX, ΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΩ E-MAIL


Κεντρική σελίδα | Ανακοινώσεις | Οργάνωση | Πρόγραμμα | Σημαντικές ημερομηνίες | Εγγραφή | Πληροφορίες | Επικοινωνία | Οδηγίες

s.paraskevopoulos - ptea- uth
Για προβλήματα ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web, επικοινωνήστε με
ecologyconference2008@uth.gr.
Τελευταία ενημέρωση: 12/02/08.