4ο πανελλήνιο συνέδριο

 

ελληνικής οικολογικής εταιρείας ελληνικής βοτανικής εταιρείας ελληνικής ζωολογικής εταιρείας ελληνικής φυκολογικής εταιρείας

 

"Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην οικολογία"

  Βόλος, 9 ως 12 Οκτωβρίου 2008

 Κεντρική σελίδα
Ανακοινώσεις
Οργάνωση
Πρόγραμμα
Σημαντικές ημερομηνίες
Εγγραφή
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Οδηγίες

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτή η σελίδα περιέχει στοιχεία για όλα τα μέλη της οργάνωσης και των επιτροπών.

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το 4ο  Συνέδριο των εταιρειών: ελληνικής οικολογικής εταιρείας, ελληνικής ζωολογικής εταιρείας, ελληνικής βοτανικής εταιρείας, ελληνικής φυκολογικής εταιρείας, με κεντρικό θέμα "Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην οικολογία", υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Με την υποστήριξη:

Με τη Συμμετοχή: 

Χορηγοί

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας

Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε.

ΤRT

Τηλεοπτικός Σταθμός "TRT" (χορηγός επικοινωνίας)

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δήμος Αρτέμιδας

ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δήμος Ιωλκού

Δήμος Αγριάς

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δήμος Μηλεών

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δήμος Πορταριάς

Εκδοτικός "Οίκος Γκιούρδας"

Εκδοτικός Οίκος "Ελληνικά Γράμματα"

Εκδοτικός Οίκος "Μεταίχμιο"

Κατάστημα "Flocafe" Βόλου

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Σ. Παρασκευόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γραμματέας

Α. Σφουγγάρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τοπική Επιτροπή-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κ. Γουργουλιάνης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής - Πρύτανης

Ν. Δαλέζιος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Β. Παπαδημητρίου Βασιλική, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Χ. Καραγιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Δ. Βαβουγιός, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Εθνική Επιτροπή

Μ. Αριανούτσου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δ. Βερεσόγλου, ΑΠΘ

Δ. Βώκου, ΑΠΘ

Α. Γερασι΅ίδης, ΑΠΘ

Θ. Γεωργιάδης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κ. Γεωργίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κ. Γουργουλιάνης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ν. Δαλέζιος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Π. Δη΅ητρακόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Π. Δη΅όπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κ. Θάνος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γ. Κα΅άρη, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τ. Λεγάκις, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ι. Μανέτας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ν. Μάργαρης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γ. Ματσίνος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μ. Μυλωνάς, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σ. Ορφανίδης, ΕΘΙΑΓΕ

Ι. Παντής, ΑΠΘ

Α. Παπαγεωργίου, ΔΠΘ

Β. Παπαναστάσης, ΑΠΘ

Β. Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σ. Παρασκευόπουλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δ. Πετανίδου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σ. Σγαρδέλης, ΑΠΘ

Γ. Στά΅ου, ΑΠΘ

Σ. Σφενδουράκης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Α. Σφουγγάρης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δ. Τζανουδάκης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Α. Τρού΅πης, Πανεπιστή΅ιο Αιγαίου

Β. Χονδρόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο.Ε.-Υποψήφιοι Διδάκτορες- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χ. Ζαμπράκα, Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Μ. Ζουμπούλη, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Χ. Λάππα, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Τ. Μπάρμπας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Δ. Παπαστεφάνου, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Σ. Πλεξίδα, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Α. Σολωμού, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Ο.Ε.-Φοιτητές- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δ. Πίκιος (ΤΓΦΠΑΠ), Μ. Μαδεμτζή (ΠΤΕΑ)

Γραμματεία Οργάνωσης

Μ. Καλιγέρη

Επιστροφή στην αρχή

 

Συνεργάτες

 

Διοικητική Υποστήριξη                                                          Μ. Καλιγέρη, Χ. Λάππα

Οργάνωση και Παρουσίαση Ντοκιμαντέρ                          Τ. Μπάρμπας

Proof reading                                                                            Δ. Πίκιος

Υποδοχή                                                                                     Δ. Παπαστεφάνου, Μ. Ζουμπούλη

Ηλεκτρονική Υποστήριξη & Βάση Δεδομένων                    Σ. Πλεξίδα, Α. Σολωμού, Χ. Ζαμπράκα

Μέσα Τεχνολογίας & Internet Corner                                   Κ. Βαίτσης

Υπεύθυνοι Αιθουσών                                                                Δ. Βαβουγυιός

Video Clip Producer                                                                 A. Garinnois

Art Design                                                                                 Θ. Παπαιωάννου

 

Επιστροφή στην αρχή

Κεντρική σελίδα | Ανακοινώσεις | Οργάνωση | Πρόγραμμα | Σημαντικές ημερομηνίες | Εγγραφή | Πληροφορίες | Επικοινωνία | Οδηγίες

s.paraskevopoulos - ptea- uth
Για προβλήματα ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web, επικοινωνήστε με
ecologyconference2008@uth.gr.
Τελευταία ενημέρωση: 16/08/08.